Aktiviteter // Årsmøte 2019

Dato:
21/2/2019, kl: 18:00

Beskrivelse:

Årsmøte i Bergen Brandkorps Musikkorps,

 torsdag 21. februar 2019 kl. 18.00

i gamle Hovedbrandstasjonen – Rådstupl.9.

 

 

S A K S L I S T E:

 

                                          1    Godkjenning av innkalling og saksliste

                                          2    Valg av møteleder, møtesekretær og to

                                    medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

                                          3    Årsberetning
                                          4    Regnskap 
                                          5    Innkomne forslag 
                                          6    Kontingent
                                          7    Budsjett

                                          8    Valg

 

Etterårsmøtet blir det avholdt medlemsmøte

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 31. januar 2019

 

 

STYRET

 

Back Se alle aktiviteter

Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008