Medlemmer

Nedenfor vises listen over alle medlemmene i korpset


Navn Instrument Posisjon Epost Styremedlem
Knut Emil Mjøs Dirigent knutemilmjos@gmail.com Nei
Per Atle Mikkelsen Bariton perabirk@gmail.com Nei
Kari Aasmul Bariton kariaaonarheim@hotmail.com Nei
Geir Johannessen Ess-Bass Styremedlem geir.tuen@gmail.com Ja
Robert Silnes Ess-Bass robert.silnes@pgnorge.no Nei
Bjørn Sebak Euphonium Kasserer bjoseb@online.no Ja
Gunnar Thorstensen Euphonium Formann gun-tho@online.no Ja
Oddvar Sivertsen Euphonium Oddvar.sivertsen@online.no Nei
Ove Ådland Euphonium ove.adland@live.no Nei
Helge Lund Fanebærer Passiv Hel-lu@online.no Nei
Torkjell Helle Horn Dugnadsleder torkjel@online.no Nei
Åse Rønhovde Horn ase.r@online.no Nei
Christine Aasheim Horn christine.aasheim@gmail.com Nei
Eli Sissel Gåsø Omholt Horn omholt65@gmail.com Nei
Ann Lisbeth Garnes Kornet sekretær anngarnes@online.no Ja
Tore Pettersen Kornett torepaatorget@hotmail.no Nei
Bente Bårtvedt Kornett b1te@hotmail.com Nei
Øystein Nordvik Kornett onordvik@outlook.com Nei
Mardon Åvitsland Kornett mavitsland@gmail.com Nei
Jon Aadland kornett Jon.Aadland@eviny.no Nei
Tor Ø. Runden Kornett runden22@gmail.com Nei
Anja Jensen kornett Anja.Jensen@bergen.kommune.no Nei
Jan Ytrearne Kornett/flygelhorn jayt@online.no Nei
Per Ivarhus Kornett/Trompet perivarhus@hotmail.com Nei
Øyvin Konglevoll Saxofon konglev@onlini.no Nei
Magne Skodvin Saxofon magneskodvin@yahoo.no Nei
Normann Sekkingstad Slagverk Passiv nsekking@gmail.com Nei
Rune Rød Slagverk Styremedlem rune@1952.no Ja
Roger Aalen Slagverk rogeraalen@msn.com Nei
Svein Teigland Trombone sveinhteigland@gmail.com Nei
Kenneth Baustad Trombone Nestformann-Korpsleder k-bausta@online.no Ja
Hege Bakke Alisøy Trombone steinoeksa@gmail.com Nei
Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008