Aktiviteter // Årsmøte 2021

Dato:
11/3/2021, kl: 18:00

Beskrivelse:

Det bli avholdt årsmøte for BBM i gamle hovedstasjonen torsdag 11.februar kl. 18.00 

Vi vil sende ut årsberetning og diverse papirer. Vi vil også at dere melder tilbake til styret om du/dere vil komme. Dette er i den beste Corona ånd.

S A K S L I S T E:

1          Godkjenning av innkalling og saksliste

2          Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

3          Årsberetning

4          Regnskap

5          Innkomne forslag

6          Kontingent

7          Budsjett

8          Valg

Etter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 

innen 15. februar 2021

 

STYRET

Back Se alle aktiviteter

Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008