Aktiviteter // Årsmøte 2023

Dato:
16/2/2023, kl: 18:00

Beskrivelse:

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2023

Bergen Brandkorps Musikkorps avholder årsmøte

torsdag 16. februar 2023 kl. 18.00

i gamle Hovedbrandstasjonen – Rådstuplass 9.

 

S A K S L I S T E:

1          Godkjenning av innkalling og saksliste

2          Valg av møteleder, møtesekretær og to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen

3          Årsberetning

4          Regnskap

5          Innkomne forslag

6          Kontingent

7          Budsjett

8          Valg

 

Etter årsmøtet blir det avholdt medlemsmøte, foreslå gjerne saker som vi kan ta i medlemsmøtet.

Valgkomitéen i år er Hege og Mardon, ta gjerne kontakt med valgforslag.

 

Etter vedtektene skal innkallingen sendes ut fire uker før årsmøtet, i 2023 senest torsdag 19. januar

Saker til behandling må være styret i hende tre uker før årsmøtet, i 2023 senest torsdag 26. januar

Styrets årsmelding, revidert regnskap, valgkomiteens innstilling og saker til behandling på årsmøtet skal sendes til medlemmene en uke før årsmøtet, i 2023 senest torsdag 9. februar

Dersom utvalgenes årsmeldinger skal bli sendt ut sammen med årsmøtesakene må de leveres til styret innen mandag 6. februar

 

Back Se alle aktiviteter

Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008