BERGEN BRANDKORPS MUSIKKORPS
125 ÅR
1891- 2016

STIFTET AV BRANDIREKTØR DANIEL HANSEN


Historien om Bergen Brandkorps Musikkorps.

På folkemunne blant bergenserne populært kalt; Brannkorpset fyller 125 år den 15. april 2016. Mest sannsynlig er det Nord-Europas eldste eksisterende yrkesmusikkorps. Brannkorpset har vært medlem av Norges Musikkorps Forbund siden 1946.

Da Stadskonduktør og Branddirektør Daniel Hansen våren 1891 gjorde opptakt til å starte et musikkorps blant sine medarbeidere i brannvesenet i Bergen, hadde han lite å spille på. Syv mann og en samling gamle messinginstrumenter var det hele.


STIFTET AV BRANDIREKTØR DANIEL HANSEN

Det var likevel nok til at han fikk den kjente musikeren Ivar Moe til å svinge dirigentstokken, og dermed kom musikkorpset i sving. Den første øvingsdagen var 15. april og de som møtte opp var: Mikal Berentsen, Ole P. Fallebø, Lyder Gjermundstad, Ole A. Lødemel, Anders Rongen og Nils Teigland, nevnt i alfabetisk rekkefølge. Instrumentene var lånte saker, og både direktør og dirigent så det som en av sine første oppgaver å skaffe egne og helst nye instrumenter til korpset. I første omgang ble det skaffet til veie kr. 120 til kjøp av nytt, penger som høyst sannsynlig ble ordnet via iniativtakeren Daniel Hansen. Den første kommunale bevilgning til instrumentkjøp dukket opp året etterpå. Det var kr. 400, som øyeblikkelig ble plassert i nytt utstyr.

Den første konserten.

Allerede 17. mai 1892 avholt Bergen Brandkorps Musikkorps en konsert fra hovedbrannstasjonens tårn hvor det naturligvis ble spilt nasjonalsanger. Året etterpå i 1893 deltok Brannkorpset i spissen for 17. mai prosesjonen – et innslag i den bergenske 17. maifeiringen som siden er blitt en fast og kjær tradisjon.

Sving på sakene og konsert med selveste Edvard Grieg som tilhører!

Men siden korpset vokste, var det fremdeles nødvendig å bruke de gamle og til dels dårlige messinginstrumentene, og behovet for mer midler synes å være konstant. Musikantene selv hjalp til så godt de kunne ved å arrangere tilstelninger av mange slag for å skaffe penger, og litt etter hvert ble situasjonen bedre. Noe hjalp det også på at kommunen år om annet fant plass til en post på budsjettet til nyinnkjøp. Ved århundreskiftet fikk korpset sine første klarinetter og etter hvert også kunne det fornyes storparten av messinginstrumentene. Men ikke alle. Ennå i mange år måtte korpset slite med gammelt utstyr, og på et tidspunkt ble en stor del av instrumentene pakket sammen og sendt til Tyskland. Da disse kom tilbake blankpusset og skinnende, var bunker og lekkasjer fjernet, og kvaliteten på ytelsene i musikkorpset ble merkbart bedre.

Dirigenten Ivar Moe var stolt av sine musikanter og det berettes at han inviterte selveste Edvard Grieg til å overvære en konsert på brannstasjonen. Korpset spilte ”så svetten silte”, men Griegs dom var noe betinget: ” Jeg hører at dere har gode lunger, men neste gang håper jeg dere blåser noe mer rent!”

Da Ivar Moe fra 1895 ble etterfulgt av brigademusiker Carl Nilsen og senere av Adolf Jansen, ble det skikkelig sving over korpset. Fra 1905 til 1916 svingte den kjente musiker Fritz Müller taktstokken og korpset fikk i disse årene sitt kunstneriske gjennombrudd. Dirigenter fra 1916 til 1924 var sersjant Sverre Olsen og fanejunker Marthinussen. Fra 1924 svingte igjen Fritz Müller taktstokken frem til 1932. Deretter i tre år var A. Evensen leder. På denne tiden og i en årrekke ble dirigenter og andre instruktører lønnet av Bergen kommune. Så i 1935 kom musikkløytnant, senere kaptein Konrad Grimstad, som ble stående i spissen for korpset like til 1961. Han fikk avløsning av Ragnar Maalen, som så ble etterfulgt i 1966 av Brannkorpsets egen staute overbrannmester og musiker Ove Børhaug. Han var virkelig ”vår dirigent” og de musiserende brannmenns store ”legende” frem til Jørgen Osaland overtok i 1989. Jørgen var korpsets dirigent under 100 års jubileet i 1991. Andre dirigenter i de siste tjue årene har vært: Arne Hjortland, Gunnstein Stavang (vikardirigent) og Terje Færstad som fortsatt dirigerer Bergen Brandkorps Musikkorps i jubileumsåret.

Brannkorpset ble sangkor og et samlingspunkt under den 2. verdenskrig.

For at ikke tyske soldater skulle beslaglegge musikkorpsets instrumenter, ble disse gjemt bort. Musikkøvingene ble omgjort til korsamlinger, og var et viktig samlingspunkt for hardt prøvde kolleger. Det gode samholdet medvirket til at korpset eller koret holdt det gående under hele krigen. På den første musikkøvingen etter freden i 1945 hadde korpset denne besetningen: To basser, tre basuner, to althorn, fire kornetter, en fløyte, tre klarinetter samt en stor- og en småtromme. Etter hvert økte besetningen, og nye instrumenter ble anskaffet mens de eldste stadig ble reparert. En stund måtte korpset dessuten låne et horn fra Lungegårdens Musikkorps og en trompet og en bass fra Divisjonsmusikken, som det den gang het. En søknad til Bergen kommune i 1948 om et lån på kr. 10 000 til nyinnkjøp førte ikke frem, men året etter fikk man på søknad kr. 2000 fra Norges Brannkasse i tilegg til en klarinett skjenket av brannsjefen.


Bergen Brandkorps Musikkorps ved Skansen brannstasjon - ukjent årstall

Valutamangel.

Etter hvert kom det inn litt penger i kassen, men nå meldte det seg et nytt problem. Høsten 1950 var man klar til å bestille en hel del instrumenter fra Storbritannia, men det viste seg umulig å anvise valuta til import, i gjenreisingsårenes Norge var det viktigere materialer som stod øverst på myndighetenes prioriteringslister. Styret i korpset ga imidlertid ikke opp. Det viste blant annet til at Bergen Brandkorps Musikkorps som det eldste yrkesmusikkorps i landet, skulle markere sitt 60 års jubileum i 1951, og til da måtte ha noe nytt å spille på. Kanskje var det dette som hjalp. Til jubileumsdagen den 15.april 1951, kunne musikantene pakke ut ni av tretten nye instrumenter, og de fire siste kom like etter. Med det var så å si hele oppsettingen fornyet. To basser av eldre dato var forsølvet, trommer reparert, og det var også anskaffet ti nye notestoler. Til jubileet var det kommet inn bidrag fra kommunen og Brannkassen i alt kr. 9000 i tilegg til kr. 600 i gaver.

Det første valgte styret, og tidenes formenn.

Fra oppstarten og frem til 1924, ble det ordnet slik at dirigenten ledet virksomheten i korpset, og uten tvil i forståelse med de aktive musikantene. I 1924 ble musikkorpset fastere organisert, der ble valgt et styre og der ble ført referat fra møtene. Den første valgte formannen het Bertil Nilsen Vaagen som besatt vervet i 3 år.

Siden 1927 har disse vært formenn i styret i Bergen Brandkorps Musikkorps:

 • Erling Olsen (1927-1928,1930-1931)
 • Lars Søfteland (1928-1930)
 • Magnus Olsen (1931)
 • Ingolf Thorsen (1931-1932)
 • Arnold Gullaksen (1932-1933)
 • Alfred Nilsen (1933-1935)
 • Marius Garmannslund (1935-1937)
 • Wilhelm N. Mikkelsen (1937-1938)
 • Ludvig Larsen (1938-1939)
 • Mikal Mjelde (1939-1942, 1945)
 • Sigfred Gåsdal (1945-1948,1953-1954)
 • Hjalmar Iversen (1948-1950, 1959-1960)
 • Anskar Andersen (1950-1953)
 • John Adler Mikkelsen (1955-1956,1966-1967,)
 • Ove Børhaug (1957-1958)
 • Johannes Haugsdal (1961-1963-1965,1971,)
 • Reidar Madsen (1964)
 • John Engelsen (1968-1969, 1974-1975)
 • Sverre Aas (1970, 1972)
 • Helge Trones (1973)
 • Svein Berentsen (1976-1979)
 • Tor Bjørkås (1980- 1986, 1991-1997, 2007-2011)
 • Olaf Milde (1987)
 • Rune Rød (1988-2003)
 • Torkjell Helle (2004-2006, 2012-2016).

Nye uniformer.

Til Bergen bys 900 års jubileum, var instrumentene nok en gang fornyet. Det skjedde over en fem års periode fra 1965 til 1970, jubileumsåret, og ble for en stor del finansiert med inntekter fra korpsets egne arrangementer og konserter.

Ved byjubileet kunne Brannkorpset for første gang også stå frem i egne uniformer med de karakteristiske kipi-luene. Disse var sydd for anledningen etter gammelt mønster og med velvillig innsats fra systuene i Kløverhuset.Til musikkorpsets 100 års jubileum i 1991, stilte korpset atter en gang opp i helt nye musikkuniformer etter gammel modell og med egen fane. Begge deler var gaver fra Bergen kommune og Brannvesenet. 17. mai 1991 marsjerte Bergen Brandkorps Musikkorps tradisjonelt fremst i hovedprosesjonen i sine nye staselige uniformer og under sin egen flotte fane, som var designet av overbrannmester Asser Dale ved Bergen Brannvesen. Uniformene ble overtatt av Bergen Brandkorps historielag i 2016.

Korpsturneer i inn- og utland.

Allerede i 1928 var musikkorpset på turne til Stavanger og Haugesund. I 1930 gikk turen til Ålesund, Kristiansund, Trondheim, Hamar og Oslo.

I 1947 reiste korpset igjen på konsertturne til Haugesund, Stavanger, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand og Arendal. Oslo Brannvesens Musikkorps fikk besøk av brannkorpsene i fra København og Bergen i forbindelse med deres 60 års jubileum i 1997.

Sju år senere i 1954 gikk turen utenlands til Århus og Frederiksberg, Paris og Rotterdam. Året etter ble det gjenvisitt av Frederiksbergs Brandorkæster.

Atter en gang i 1972 reiste Bergen Brandkorps Musikkorps til musikkvennene i Danmark.

Nye utenlandsturer: I 1980 pakket Brannkorpset instrumentene og dro på en ukes turne til Polens hovedstad Warszawa, og fem år senere gikk turen til Salzburg og Wien i Østerrike. Begge disse turene var uforglemmelige og ga musikantene fantastiske opplevelser på hver sine måter.

Turen gikk i 1993 til England, en rundtur med buss videre til Glasgow og Edinburgh i Skottland, og tilslutt til ”vikingebyen” York. En virkelig flott rundtur i Storbritannia i sammen med medlemmenes ledsagere.

I 1998 besøkte Brannkorpset byen Birmingham i England, en gjenvisitt hos West Midlands Fire Service Band. Under denne turen fikk brannmennene fra Bergen overvære en større brannøvelse, og begge musikkorpsene fikk spille i pausen under fotballkampen på St. Andrews Football Stadium.

På ettersommeren i 2000 dro Brannkorpset med Ola Hiis Berg til Flensburg, hvor formålet med turen var å reklamere seilskutene på havnen der om; Tall Ships Race i Bergen året etter. I denne forbindelsen bodde korpset på et hotell i syd Danmark.

I 2003 gikk turen til Tallinn i Estland. Her besøkte Brannkorpset og deres ledsagere blant annet en restaurant med navnet: Policestation Her fikk noen av medlemmene anledning å jamme jazz med selveste jazztrompetisten Ted Curson. Før turen var det ordnet med inngangsbilletter for turistene fra Bergen som fikk opplevelsen av å overvære en fantastisk utendørskonsert med den verdensberømte tenoren Andrea Bocelli.

Praha i Tsjekkia, ”musikkgledens egen by”, ble besøkt av korpset og deres ledsagere høsten 2006. En verdig og eventyrlig by å besøke.

2012 Calella, Catalonia i Spania. Deltakelse med ledsagere på Oktoberfest, en internasjonal musikkfestival med konserter i festivaltelt og scener i byen.

2015 Tur med ledsagere til Budapest i Ungarn (7.- 11. oktober). Reisebyrået Musikkland i Budapest hadde designet et flott opplegg med turer og konserter.

I forbindelse med Københavns Brandvæsens Orkester sitt 60 års jubileum i 1999, 70 års jubileum i 2009 og 75 års jubileum i 2014 var Bergen Brandkorps Musikkorps gjestekorps i København i sammen med Oslo Brannvesens Musikkorps. Begge disse musikkorpsene gjestet Bergen i forbindelse med Bergen Brandkorps Musikkorps sitt 110 års jubileum i 2001, og 125 års jubileum i 2016. Københavns Brandvæsens Orkester gjestet også Bergen 17. mai 2011 i anledning Bergen Brandkorps Musikkorps sitt 120 års jubileum. Da ble Københavns Brandvæsens Orkester innkvartert i den gamle Hovedbrandstasjonen i Christiesgt.

Bergen bys representasjonsmusikkorps.

Bergen Brandkorps Musikkorps har av politikerne i Bergen fått benevnelsen: – ”Bergen by sitt eget representasjonsmusikkorps”. Ved de fleste kommunale begivenheter som inkluderer korpsmusikk, er Brannkorpset som regel representert.

Siden 100 års jubileet i 1991 har musikkorpset ikledd sine røde jakker og røde flosshatter representert Bergen by 20 ganger under de årlige Hansadagene i 19 europeiske Hansabyer:

 • 1991 Wesel i Tyskland,
 • 1993 Münster i Tyskland,
 • 1994 Stade i Tyskland,
 • 1995 Soest i Tyskland,
 • 1996 Bergen
 • 1997 Gdansk i Polen
 • 1999 Oldenzaal i Nederland,
 • 2000 Zwolle i Nederland,
 • 2001 Riga i Latvia,
 • 2002 Brügge i Belgia,
 • 2003 Frankfurt am Oder i Tyskland/ a Slubice i Poland,
 • 2004 Turku (Åbo) i Finland,
 • 2005 Tartu i Estland,
 • 2006 Osnabrück i Tyskland,
 • 2009 Welikij Nowgorod i Russland,
 • 2011 Kaunas i Litauen,
 • 2013 Hereford i Tyskland,
 • 2014 Lűbeck (Hanseorganisasjonens hovedsete)i Tyskland,
 • 2015 Viljandi I Estland,
 • 2016 Bergen.

”Brannkorpset” er privilegert, som har fått denne muligheten til å representere Bergen med 20 deltakelser på Hansedager i Europa i samvær med andre Hanseater. Kun en ting å si: ”Fantastiske opplevelser!”

Kontakt og samarbeid med andre i de siste 25 år.

Det hører med til historien, at populariteten i blant likesinnede førte til at Bergen Brandkorps Musikkorps fikk kontakt og samarbeidet med ande kulturelle lag og organisasjoner. Ikke bare i Bergen, men både nasjonalt og internasjonalt.

Her hjemme har korpset i en årrekke vært medarrangør og medvirket i gratiskonserten ”Alarmen går” i Grieghallen i sammen med Bergen Politiorkester og Kor e Politiet. En årlig, tradisjonsrik og populær vårkonsert som fyller hele Bergens storstue Grieghallen.

Det er blitt en tradisjon hver 17. mai, at Bergen Politiorkester i spissen for barnetoget og Bergen Brandkorps Musikkorps i hovedprosesjonen; stopper og spiller ”Happy Marching” sammen når barnetoget og hovedprosesjonen møtes i marsjruten, til jubel fra tilskuerne rundt Engen.

Det må også berettes om Lysfesten. Bergens Tidende sitt fantastiske førjuls arrangement på Festplassen i Bergen. Lørdagen før første søndag i advent, har ”Brannkorpset” trofast, siden starten i 1994, spilt kjente juletoner i sammen med BT koret. En kjær og flott tradisjon med fakler og lys hvor mange tusen barn og voksne synger julesanger og kommer i den rette før - jul stemningen.

Som tidligere nevnt i denne beretning, har musikkorpset hatt, og har fremdeles, god kontakt med musikkvenner og kollega fra Oslo og København Brannvesen. Tidligere var det også god kontakt med Drammen Brannvesens Musikkorps, men av en eller annen grunn har kontakten her avtatt, noe vi håper og tror er forbigående. ”Brannkorpset” har også som tidligere nevnt, hatt visitt av West Midland Fireservices Band i 1994, og engelskmennene fikk gjenvisitt i 1998.

Det må også nevnes samværet med ”gladguttene” Knollentrekkers fra Zwolle i Nederland. Et typisk hollandsk ”blåseorkester” som korpset har truffet og spilt sammen med under diverse Hansadager i Europa. Det er siden 2013 opprettet kontakt med Herford Feuherwehr Orchester etter felles konserter og sosialt samvær på Hansadagene i Herford. Samværet fortsetter under Hansedagene i Bergen I 2016.

I 2015 ble det opprettet et vennskap og samspill med det lokale musikkorpset: Dorog/Tat i Ungarn i anledning korpsturen til Budapest.

Studentersangforeningen i Bergen eller ”Bergen Akademiske Mannskor” som det også kalles, er et veletablert, velkjent, dyktig og stilig mannskor. Koret feiret sitt 75 års jubileum i 2010, og i denne anledning ga de ut sin jubileumsbok. Her skriver kordirigenten Tore Johannessen følgende om korets samarbeid med Bergen Brandkorps Musikkorps:

”Brannkorpset har reist på Hansadager siden tidendes morgen; de er fremragende ambassadører for Bergen by, og mange ville nok savne dem om de uteble. Vi har fått et godt og nært forhold til Brannkorpset fra vi for første gang skulle delta på Hansadager, i Brügge i Belgia 2002. Vi hadde hatt øvelser og konsert sammen i Bergen før vi reiste og Brügge ble en fest både kunstnerisk og sosialt. Det var nok en stor fordel at dirigentene for korps og kor kjente hverandre godt fra før og hadde god kommunikasjon. Det ble konserter utendørs i strålende vær med variert repertoar; korps, kor og fellesnumre. Alltid stor applaus. Siden har vi reist på Hansadager til Åbo, Osnabrück og Novgorod. Det har alltid vært vellykket, og forholdet til Brannkorpset har stadig vært det beste. Vi hygger oss med dem og de hygger seg med oss – både på og utenfor scenen. Vi har hatt konserter med Brannkorpset også på hjemmebane; vi har spist og kost oss sammen. Tonen vi fant da vi samarbeidet første gang, har vi klart å beholde. Jeg håper og tror at samarbeidet med dem vil fortsette både ute og hjemme.”

Representanter fra Bergen by; ikledd røde jakker og røde flosshatter med påskriften ”BERGEN” på hattebåndene Etter noen vellykkede Hansaturer i Europa, der Brannkorpset representerte Bergen by på en verdig måte, så besluttet daværende byens turistsjef Ola Hiis Berg at Brannkorpset som gjorde seg så bemerket, måtte bære røde flosshatter med mørkeblått silkebånd med påskriften; ”BERGEN”. Han fikk produsert hattene i England og var med på finansieringen av disse til Bergen Brandkorps Musikkorps før han pensjonerte seg som turistsjef. Disse bærer musikkorpset i flere anledninger. Ikke minst når korpset spiller på havnen i Bergen, hvor det tas farvel med cruiseskipene, deres mannskap og passasjerer som har sitt første besøk i vår stolte by.

Hele sommeren igjennom, i de ti siste årene, har Brannkorpset spilt både på kaiene og om bord i disse praktfulle fartøyene som setter sitt preg på byen. At turistene, som kommer fra ulike kanter av verden, er takknemlige og setter pris på dette har vi mange tilbakemeldinger på. Brannkorpset koser seg like mye som turistene hver gang de får underholde i denne halve timen på havnen i Bergen. Her er det mye fotografering og god stemning.

En historisk begivenhet.

I ett hundre og femten år, var Bergen Brandkorps Musikkorps et rent guttekorps, hvor de fleste musikkanter hadde et ansettelsesforhold til brannvesenet. Et yrke som i all sin tid har krevd sitt mot, utholdenhet og styrke. I brannstasjonen var musikkorpset, og det vil det fortsatt være, et samlingssted for disse garvede brann- og redningsmenn som også kunne uttrykke sine myke sider igjennom musikken som de fremførte. Brannkorpset har i alle år spilt sin musikk rundt om i både kirker, fengsel, konsertsaler, på skoler, i sykehus, alders- og sykehjem, omsorgssentre og ikke minst i brannstasjoner.

Siden 2005 har denne tradisjonsrike guttemusikken sett verdien av likestillingen generelt i samfunnet. Brannvesenet fikk sine første kvinnelige ansatte, og tiden var moden for at også musikkorpset fikk kvinnelige medlemmer. En lang historisk tradisjon ble brutt, men dog, jentene våre ble ønsket skikkelig velkommen, og de blir satt stor pris på av guttene. I Brannkorpsets årsberetningen for 2010 ble det skrevet en gledelig historisk begivenhet; nemlig at to av korpsets kvinnelige medlemmer ble innvilget fødsel - og morspermisjon. I jubileumsåret 2016 består Brannkorpset av kun 4 aktive branntjenestemenn. De resterende 28 medlemmene er ca 50% pensjonerte branntjenestemenn og resten tilkomne musikanter fra andre musikkorps.

I tradisjonens tro.

La oss alle inderlig håpe at en hver ser verdien av å ta vare på slik en gammel tradisjon som Bergen Brandkorps Musikkorps er.

Vi er sikre på at alle brannmenn og -kvinner, korpsmusikanter og for så vidt alle bergensere vil ønske Bergen Brandkorps Musikkorps: LYKKE TIL MED VIDERE EKSISTENS I ALL FRAMTID!

Dette dokumentet er skrevet på vegne av Bergen Brandkorps Musikkorps,

Tor Einar Bjørkås.
Musikkant/Æresmedlem

Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008