Alarmen Går 2009 er historie.

Publisert: 3/4/2009


Da er Alarmen Går gjennomført i Grieghallen for 6. gang. Nok en gang klarer vi, Kor e politiet, Bergen Politiorkester og Bergen Brandkorps Musikkorps å få over 1150 mennesker til Byens Storstue. Det må vi alle være svært fornøyd med. Det er kommet mange positive tilbakemeldinger om konserten. Både sangen og musikken var av en slik karakter at de i salen kunne nynne med, eller klappe til.

Alle øvingene og seminaret helgen før konserten, kunne høres. Etter at jeg har hørt opptaket fra konserten noen ganger, så var  "Wo Die Volga Fliesst" etter mine ører veldig bra spilt. Dette er et langt og krevende stykke med mange overganger til forskjellige melodier, men de satt som de skulle.

Fjelltrall og Intermezzo fra "Cavalleria Rusticana" kan vi nok gjøre bedre, men om publikum får med seg alt der og da, vites ikke. Bergen Brandkorps Musikkorps avsluttet sin avdeling med marsjen "Barnard Castle". Dette er en god marsj som vi fremførte veldig bra.

Det er kjekt å se at det kommer så mange på vår gratis konsert år etter år. Vi kan ikke lokke med noen kjente artister, bare oss selv. Men jeg antar da at det er oss de vil høre.

Så må jeg rette en takk til Trude Drevland som ledet oss flott gjennom konserten. Bergen Brandkorps Musikkorps vil også takke de ekstra musikantene som dekket opp for de som ikke kunne stille. Disse fikk vi meget god hjelp av.  

Så er det bare til å sette av neste års dato for Alarmen Går som er søndag 21.mars 2010 kl.18.00. Vi skal gjøre vårt beste med å finne publikumsvennlig musikk, og vi skal øve mye slik at også den konserten kan bli en minnerik musikalsk aften i Grieghallen.

Bjørn Sebak.

29032009357_thumb 29032009360_thumb 29032009361_thumb
Trykk på et bilde for å se en større utgave
Alarmen Går 29.mars 2009

Publisert: 21/2/2009


                                                                                                          

VELDEDIGHETSKONSERT I GRIEGHALLEN.

 

 

I løpet av de seks siste årene har våre to offentlige etaters kor og korps:

”Kor é politiet”, KEP, Bergen Politiorkester,BPO, og Bergen Brandkorps Musikkorps,BBM, invitert til veldedighetskonsert i Grieghallen.  

Konsertene har vært en stor suksess med nesten fullsatt sal hver gang. Programmet for konserten vil være både variert og innholdsrikt, slik at det vil passe for hele familien.  Vi får på denne måten presentert for publikum en annen side av politiet og brannvesenet enn det mange forbinder med etatene.

 

Alle er hjertelig velkommen til Gratis konsert i Grieghallen den 29.mars 2009 kl.18.00. Byens ”storstue” er reservert til dere, og vi skal prøve å gjøre konserten til en minnerik kveld for alle.

 

Adgangstegn til konserten kan hentes på Galleriet eller Bergen Storsenter.

 

Kontaktpersoner:

 

Velkommen til en musikalsk aften med etatskorpsene i Bergen.


Trykk på et bilde for å se en større utgave
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2009.

Publisert: 7/1/2009


Innkalling til årsmøte i BBM 2009.

Dato: fredag den 20. februar.

Tid: kl. 18.00

Sted: Gamle Hovedbrannstasjonen.

Vel møtt!

Diverse informasjon:

Årsberetningen med skriftlig innkalling blir sendt ut til medlemmene 2 uker før årsmøtet.

Skriftlige forslag fra medlemmene til årsmøtet må være levert styret innen 2.februar.

Musikalsk hilsen

BBM

Tor Bjørkås

Formann

 


Trykk på et bilde for å se en større utgave
GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

Publisert: 31/12/2008


Jeg vil på vegne av styret få ønske samtlge en riktig god jul og et godt musikkalskt nytt år!

Samtidig takker vi for det musikkalske aktive året i 2008!

Den første musikk øvingen i 2009 er mandag den 5. januar kl.18.00 i kantinen. Vel møtt!

 Tor Bjørkås

formann


Trykk på et bilde for å se en større utgave
Deltakelse på "Hansadagene; 19. - 21. juni 2009" i Novgorod i Russland

Publisert: 6/10/2008


Bergen kommune har et ønske om at Bergen Brandkorps Musikkorps skal være kommunens kulturelle representasjon på hansadagene i 2009 i Novgorod i Russland. I møte med kommunen ble det bestemt at musikkorpset skal delta som ved tidligere arrangement. Forberedelsene er allerede i gang.

Tor Bjørkås

Pict0017_thumb
Trykk på et bilde for å se en større utgave
Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008