Styremedlemmer

På denne siden vises en oversikt over alle styremedlemmene til korpset


Bjorn_sebak
Bjørn Sebak
Instrument: Euphonium
Posisjon: Kasserer
bjoseb@online.no

Torkjell_helle
Torkjell Helle
Instrument: Horn
Posisjon: Formann
Bergen.brandkorps.musikkorps@gmail.com

Gunnar_thorstensen
Gunnar Thorstensen
Instrument: Euphonium
Posisjon: Nestformann
gun-tho@online.no

Svein_teigland
Svein Teigland
Instrument: Trombone
Posisjon: Sekretær
svein@brandkorpset.no

Placeholder
Geir Johannessen
Instrument: Ess-Bass
Posisjon: Styremedlem


Kenneth
Kenneth Baustad
Instrument: Trombone
Posisjon: Styremedlem-Korpsleder
k-bausta@online.no

Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008