Aktiviteter // Årsmøte i gamle hovedstasjonen

Dato:
17/2/2017, kl: 18:00

Beskrivelse:

Årsmøte blir avholdt i Gamle Hovedstasjonen som før. Forslag til styre må være oss i hende 4 uker før Årsmøte

 S A K S L I S T E:

 1   Godkjenning av innkalling og saksliste

 2   Valg av møteleder, valg av møtesekretær og valg av to medlemmer til å undertegne  årsmøteprotokollen

  3   Årsberetning

  4   Regnskap

  5   Innkomne forslag 

  6   Kontingent


  7   Budsjett

  8   Valg

 Etter offisielt årsmøte blir det avholdt Eventuelt (medlemsmøte)

Innkomne forslag må være styre i hende innen 30.Januar 2017

 

Hilsen Styret

Back Se alle aktiviteter

Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008