Medlemmer // Hege Bakke Alisøy

Instrument: Trombone

Posisjon:

Epost:

Styremedlem: Nei

Bilde:
Placeholder

Back Se alle medlemmer

Back Se alle styremedlemmer

Nettside laget av Bjørn Christian Sebak, 2008